Introductie
Programma

Introductie

Na verschillende succesvolle digitale bijeenkomsten in 2021 en de speciale editie van zaterdag 12 februari vond er op zaterdag 18 juni opnieuw een digitale Raad op Zaterdag plaats.

Het programma was speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Programma

Bekijkper sessie de presentatie.

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur

Sessie 1.1 | Aan de slag met de Participatieverordening
Presentatie
Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, denk aan de energietransitie en de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijks leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte vanuit inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Daarbij beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie om continue aandacht en onderhoud vraagt, om mee te kunnen bewegen met de nieuwe uitdagingen. Het is juist nu van belang dat gemeenten inwoners blijven betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving. Uit de praktijk blijkt dan ook dat dit verdergaat dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid en dat gemeenten hierbij nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie. Hoe pak je dat aan “participatie in de praktijk” en wat heb je nodig? Samen met Berenschot maakten we als VNG een praktische handreiking en een concept - participatieverordening. In deze sessie nemen we je mee in de verschillende stappen en leren we ook graag van goede praktijkvoorbeelden. Frank Speel van de VNG heeft praktische tips voor u als raadslid en is op zoek gegaan naar goede praktijkvoorbeelden.
Spreker: Frank Speel, VNG

Sessie 1.2 | Gemeentefinanciën
Presentatie
Wil je als raadslid na de afgelopen raadsverkiezingen een goede start maken en grip houden op de gemeentefinanciën? Dan mag je deze sessie over financiën en de begroting niet missen! Tijdens deze interactieve online sessie bieden we raadsleden nieuwe inzichten op dit gebied. Jan Verhagen, specialist op het gebied van het Gemeentefonds en voormalig raadslid, gaat in deze online sessie in op hoe financiën van gemeenten in elkaar zitten én waar de stuurruimte zit bij een begroting.
Spreker: Jan Verhagen

Sessie 1.3 | Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming
Presentatie
Op dit moment  is de jeugdbescherming complex. Kinderen en volwassenen voelen zich onvoldoende gehoord, gezien en gesteund. Er is Onvoldoende samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen. En organisaties werken als een estafette in plaats van als een netwerk.

Daarom gaan alle betrokken organisatiessamen aan de slag met het beproeven en (door)ontwikkelen van een nieuwe manier van werken en denken. Zo creëren we meer samenhang en komen we tot meer passende, tijdige hulp en bescherming voor kinderen en volwassenen die dat nodig hebben. Graag nemen we jullie mee in de complexe wereld van de jeugdbescherming, huiselijk geweld en kindermishandeling en welke stappen er in het licht van het toekomstscenario lokaal en regionaal gezet kunnen worden. https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming
Spreker: Marieke Wijdeven, VNG

 

Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur

Sessie 2.1 | Grondbeleid voor raadsleden
Presentatie
Hoe kom je aan bouwgrond? Koop je de grond zelf aan als gemeente of neemt een projectontwikkelaar het initiatief? En hoe gaat het dan met de financiën? Als er woningen of scholen moeten worden gebouwd of een weg, speeltuin of zonnepark moet worden aangelegd, is er grond nodig. Hoe gaat de gemeente daarmee om?  In deze bijeenkomst krijgt u een introductie van grondbeleid en hoort u welke instrumenten u als Raad heeft om daarmee te sturen. Vragen zijn natuurlijk welkom.  
Sprekers: Bram van Uden, gemeente Amstelveen-Aalsmeer en Chantal van Rooijen, VNG

Sessie 2.2 | Debatvaardigheden en omgangsvormen
Presentatie
Het is van groot belang dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. De raad heeft een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In de politieke arena is het echter ook belangrijk om een meerderheid voor jouw standpunt te krijgen. De technieken, tactieken en trucs hiervoor leer je in deze interactieve sessie!
Deze sessie wordt verzorgd door Debat.NL met als spreker Martijm Scherff.


Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Sessie 3.1 | Raad en Gebiedsontwikkeling
presentatie
De ontwikkeling van steden is grotendeels een transformatieopgave. Minder dan voorheen wordt gebouwd in groene gebieden buiten de stad en meer dan ooit worden binnenstedelijke gebieden getransformeerd. Niet alleen gebouwen worden voorzien van een nieuwe functie, maar hele gebieden zoals verouderde kantorenparken of industrieterreinen worden getransformeerd in gebieden waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hoe kan je hier als raadslid op in spelen en wat zijn mogelijke valkuilen bij de ontwikkeling van dit soort (grootschalige) projecten? Senior onderzoeker en universitair docent Wouter Jan Verheul gaat daar deze sessie op in.
Spreker: Wouter Jan Verheul